укрепване на основите на сграда – jet grouting

ХРАМ св.св. Кирил и Методий, гр. Бургас

Изграждане на инжекционна завеса

Язовирна стена на язовир Пловдивци

Водни Кладенци

Демонстрация на технология за прокарване