ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

СОНДЬОР

Във връзка с развитието на дейността си “Геосервизинженеринг” АД, Асеновград търси да назначи сондьори.

КОД: D17
кандидатствай

Монтьор

Във връзка с развитието на дейността си “Геосервизинженеринг” АД, Асеновград търси да назначи Монтьор.

КОД: M-178
кандидатствай