Инжекционна завеса

язовирна стена

Инжекционна завеса язовирна стена Пловдивци

ПРОЕКТ: Изграждане на инжекционна завеса язовирна стена към яз.Пловдивци
КЛИЕНТ: Главболгарстрой Инфраструктурно Строителство АД
ПЕРИОД: 05.2015 – 09.2015
ДЕЙСТВИЯ: Ядково и безядково сондиране, пневмоударно сондиране в стоманобетон, скална основа и насипи, водонагнетявания, манипулации с пакер

ЗАДАНИЕ
Проекта се осъществава от двете страни на бъдещата язовирна стена (48-54° от хоризонталата), при които трябва да се извършват дейностите по сондиране, както и преместване от точка на точка по указаната последователност.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Още във фазата на предварителния оглед, най – големите предизвикателства пред екипа на “Геосервизинженеринг” АД са големите наклони на бреговете и от двете страни на бъдещата язовирна стена (48-54° от хоризонталата), при които трябва да се извършват дейностите по сондиране, както и преместване от точка на точка по указаната последователност и поредност.

ДЕЙСТВИЯ
Септември 2015 бележи началото на проекта, като се започва с функционален тест на оборудването, след успешното му приключване стартират и първите сондажни дейности.

РЕЗУЛТАТИ
“Геосервизинженеринг” АД успява да реализира производителност от 1 сондаж х 32л.м на ден, като всеки 5 метра са съпътствани с изваждане на сондажния стринг, спускане на пакерно оборуване и 20 минутна Люжонова проба. Решенията и действията на “Геосервизинженеринг” АД позволиха успешното приключване на проекта преди крайния срок и осигуриха спокойствие и сигурност за нашия клиент.

dam-wall-injection-curtain

project-03