Проекти

Избрани проекти

Реконструкция на аварирала сграда

През 2015г. Геосервизинженеринг беше поканена за укрепването на земната основа на една от най-знаковите сгради в страната – храм Св.Св. Кирил и Методий, гр. Бургас. Този проект демострира технологията JET GROUTING в силно урбанистична среда. Нуждата от укрепване на сградата се поражда от изграждане на друго подземно съоръжение в близост до храма, в следствие на което започват процеси на слягане, които компрометират стабилността на сградата. Взето е решение фундаментите на сградата да бъдат укрепени, чрез технологията JET GROUTING. Геосервизинженеринг АД започва опитния участък с двуфлуидна версия на технологията. Още в самото начало се наблюдава неконтролируемо фонтаниране около сондажната машина и от самата основа на сградата. Това налага преминаване към монофлуиден вариант, който сработва успешно чрез използване на техниката “пре-измиване”. След последвалата оптимизация проектните изисквания са достигнати, последвани със същинското укрепване на храма.

IMG_3096-2-2