Проекти

Избрани проекти

Шахта за дъждовни води – воден цикъл, гр. Свиленград 2014

През 2014г., Геосервизинженеринг АД беше поканена за изграждането на шахта за дъждовни води в гр. Свиленград – в непосредствена близост до дигата на р. Марица. Преди стартирането на проекта, клента се сблъсква с предизвикателството, че при откопаването на самата шахта започва силно навлизане на вода, въпреки вече изградените шлицови стени. Решаването на този проблем е постигнато, чрез използване на JET GROUTING – двуфлуидна технология, с която дъното е третирано на 100%. Частично бяха препокрити и шлицовите стени от външната им страна, поради опасения, че фугите им също не са водоплътни. При повторното откопаване, след инжектирането с JET GROUTING, проблемът с нахлуването на вода е решен.

svilengrad_pic