Инженерно – геоложки и геотехнически проучвания

Подробна информация

Инженерно – геоложки и геотехнически проучвания

Геосервизинженеринг АД изпълнява инженерно – геоложки и геотехнически проучвания, както и изследвания за определяне на инженерно – геоложките условия, физико – механичните и якостно – деформационните характеристики на строителни почви, на инженерни съоръжения (сгради, мостове, тунели, язовирни стени и др.), укрепване на свлачища, срутища и др.

В случайте, когато се използват проучвателните ядкови сондажи използваме три вида сондажни системи за сондиране, а именно:

С едностенна ядкоприемна тръба:
Сондира се на сухо, без използване на промивни разтвори. Дълбочините и диаметрите се определят заедно с клиента, съобразявайки се с изискванията на проектното решение.

С двустенна ядкоприемна тръба:
Използват се промивни разтвори, които нямат пряк контакт със сондажната ядка. Това позволява да се постигнат по-точни и постоянни резултати. Дълбочините и диаметрите се определят заедно с клиента, съобразявайки се с изискванията и параметрите на проекта.

С извлекаема ядкоприемна тръба:
Използваме тази технология предимно в частни случай, където е необходимо изваждането на висок процент сондажна ядка, а това е затруднено от геоложката обстановка. Много добри резултати се получават при сондирането в силно оводнени, несързани формации, което е възможно, чрез използването на специани органични полимери, които не променят параметрите сондажната ядка.

Предлагаме също:

Статична пенетрация (СРТ)
Използва се за свързани и несвързани строителни почви. Тази технология се осъществява с автоматичен запис и обработка на данните. Параметрите се определят заедно с клиента, съобразявайки се с неговите изисквания и с изискванията на проекта.

Динамична пенетрация (SPT)
Използва се при здрави строителни почви със съдържание на чакъли. Тази технология се осъществява с автоматичен запис и обработка на данните. Параметрите се определят заедно с клиента, съобразявайки се с неговите изисквания, както и с параметрите на проекта.

Пресиометрия
Определят се якостно-деформационните характеристики на строителните почви в сондажи с дълбочина до 100, а понякога и повече метра.

Дилатометрия
Определят се якостно-деформационните характеристики на строителните почви директно или в сондажи с различна дълбочина.

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

geoengineering_research_title_pic1