Услуги

Подробна информация

Геоложки Проучвания

Геосервизинженеринг АД извършва геоложки проучвания на метални и неметални полезни изкопаеми, чрез прокарване на конвенционални ядкови сондажи с права циркулация, като сондажите могат да бъдат, както вертикални, така и на наклонени до 45°. Използват се следните сондажни системи за сондиране:

Едностенна ядкоприемна тръба:
Този тип сондажни системи се използват в здрави и монолитни скални формации. Процентът на извадена ядка е между 50 и 70% (при определени обстоятелства и повече). За изваждане на ядката е необходимо изтегляне на сондажния лост на повърхността, при всеки рейс. Използват се твърдосплавни и диамантени режещи инструменти. Дълбочините и диаметрите варират, като могат да бъдат специфицирани за всеки отделен проект, спрямо изискванията на клиента.

Двустенна ядкоприемна тръба:
Този тип сондажни системи се използват за напукани, тектонски обработени и с променяща се твърдост скални разновидности. Предимствата спрямо едностенния вариант са, че сондажната ядка не влиза в пряк контакт с промивния разтвор, което дава по-ясни и точни резултати. Този подход на сондиране, гарантира и по – висок приоцент извадена ядка – над 85%. Приключването на всеки рейс, е съпътствано с изтегляне на сондажния лост напълно от сондажа. Възможно е използването, както на твърдосплавни, така и на диамантени режещи инструменти. Дълбочините и диаметрите варират и могат да бъдат специфицирани спрямо изискванията на клиента.

Извлекаема ядкоприемна тръба:
Това е най – съвременната и модерна технология в проучвателното сондиране. Тя дава възможност да се проучват най – разнообразни по състав формации с много висок процент на извадена ядка – 98 – 100%. Скоростта на сондиране е много висока, поради това, че сондажния лост не се изтегля на повърхността при всеки рейс. Използват се няколко варианта на този тип системи: двустенен вариант, който е предназначен за стандартни сондажни условия и тристенен вариант, който позволява изваждането на ядка в определени частни случаи, като например – тектонски зони, силно напукани интервали, както и силно уводнени, несвързани материали. Възможно е и използването на телескопичен подход в прокаването на сондажите, което значително увеличава дълбочините на сондиране – до 2500 метра, а в отделни случай и повече. Налични са богат набор от режещ инструмент за всякакъв тип геоложки формации. Тази технология позволява използването на инструменти за ориентиране на ядката, инклинометрия и др. с изключително висока точност.

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

 

georesearch1intitle_pic