Услуги

хоризонтално сондиране и наклонено сондиране

Хоризонтално сондиране и наклонено сондиране

Хоризонтално сондиране и наклонено сондиране са  неизменна част от нашето портфолио. Геосервизинженеринг АД предлагаме почти всички видове сондажи в техния хоризонтален или наклонен вариант.

Прокарване на хоризонтални и наклонени сондажи:
В този подраздел от дейности влизат отводнителни/дрениращи сондажи, хоризонтални и наклонени под всякакъв ъгъл в пространството проучвателни сондажи, сондажи за комуникации под пътища, железопътни линии и друга инфраструктура, хоризонтални и наклонени инжекционни сондажи, които включват в себе си няколко технологии: Jet Grouting, Mini Jet, микропилоти и други инжекционни работи с ниско налягане и най – разнообразно предназначение.

Нестандартни сондажни изработки:
Предлагаме индивидуални решения за различни геотехнически казуси, които изискват проектиране и произвеждане на неконвенционални механизирани съоръжения за безопасно и 100% - но реализиране на същите.

 

хоризонтално-сондиране-horizontal_drilling_title_pic