Услуги

Хидрогеоложки Проучвания

Хидрогеоложки Проучвания

"Геосервизинженеринг" АД извършва проектиране и проучване на пресни, и термоминерални подземни води, пиезометри, хидравлично усвояване, опитно – филтрационни изследвания на сондажни кладенци и др.

Хидрогеоложки проучвания на подземни води

• хидрогеоложки картировки в М 1:5000
• търсещо оценъчни работи
• хидрогеоложки експертизи на переспективни участъци
• разкриване на пресни и термоминерални подземни води

 

Мониторинг на подземни води

• Проектиране и изграждане на мониторингови мрежи.
• Прокарване и оборудване на пиезометрични сондажи за наблюдения.
• Съставяне и изпълнение на програми за мониторинг на водоизточници на пресни и находища на минерални води.
• Проектиране на санитарно – охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване и находища на минерални води.

 

Хидродинамични тестове

• Почистване на сондажи с ерлифтни уредби
• Провеждане на хидродинамични тестове
• Опитно-филтрационни изследвания с потопяеми помпи
• Опитни водоналивания в пиезометри
• Водонагнетявания с пакери (Lugeon тест)

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

geoengineering_research_pic2