Услуги

Подробна информация

Инжекционни Работи

Геосервизинженеринг АД предлага пълния набор от услуги, свързани с инжекционни работи включващи различни технологични решения и проектни спецификации:

JET Grouting
Тази технология предлага елегантни решения на много геотехнически казуси, които имат сравнително сложни развръзки, изплозвайки конвенционалните сондажни технологии. Името пояснява, че се използва високо – енергийна струя от циментови смеси, които обработват земните пластове и подобряват техните механични характеристики и водоплътност. В резултат на това се фомират т.нар. грунто – циментови инжекционни колони, които варират по диаметър, дълбочина и механични показатели.

Предлагаме технологията във всичките й разновидности, а именно:
JET1 – нарича се още монофлуидна подтехнология, която както се подразбира използва само един работен флуид. Прилага се, когато проектните изискванията са за формиране на малки по диаметър колони /400 – 800мм/, както и в случаите, когато прилагането на другите две е невъзможно.
JET2 – при тази разновидност се използват два работни флуида, които най – често са циментова смес и въздух. Възможно е използването на алтернативни флуиди, които са адресирани към решаването на определени частни случай. Тази подтехнология намира приложение при формирането на колони със “среден” диаметър /800 – 2200мм/.
JET3 – това е най – тежкият вариант, който и изчерпва технологията. Обработката се осъществява, чрез три флуида – циментова смес, въдух и вода. Използва се в случаите, когато са необходими голям диаметър грунто – циментови колони /1500 – 3000мм/.

MINI JET
Технологията представлява умален, бюджетен вариант на JET Grouting. Намира проложение, когато е необходимо изграждане на колони с диаметри между 100 и 400мм.

Прокарване и инжектиране на микропилоти:
Предлагаме тази класическа технология във всичките нейни разновидности.

Изграждане на инжекционни завеси към язовирни стени.

Прокарване на инжекционни сондажи със специално предназначение.

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

jet_grouting_in4jet_grouting_in1_BGjet_grouting_in2 jet_grouting_in3