Проектиране и аналитична дейност

Подробна информация

Проектиране и аналитична дейност

"Геосервизинженеринг" АД изготвя:

• Заявления, проекти, планове, доклади и отчети за търсене, проучване и добив на подземни богатства – метални и неметални (индустриални минерали) полезни изкопаеми, строителни и скалнооблицовъчни материали;

• Проекти и доклади за търсене, проучване и добив на пресни и термоминерални подземни води;

• Проекти и доклади за инженерногеоложки проучвания на свлачища, инженерни съоръжения (мостове, тунели, пътища, язовирни стени и др.)

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

проектиране