Укрепителни Съоръжения

Подробна информация

Укрепителни Съоръжения

Компанията проектира и извършва строителство на укрепителни, дренажни и противосвлачищни съоръжения, укрепване на строителни изкопи и фундиране в промишленото и гражданското строителство.

Укрепване на свлачища, срутища и строителни изкопи:
Имайки в предвид, че свлачищните процеси се развиват в най – разнообразни по състав формации, компанията притежава различни системи за сондиране, които са адресирани за преодоляването на различни предизвикателства от сондажна гледна точка. Полевите работи, в които сме специализирани са: прокарване на конвенционални изливни пилоти с и без технологично обсаждане, CFA пилоти, прокарване на пилоти, чрез системи с едновременно обсаждане, използвайки въздух, които са особено ефективни в трудно сондируеми формации, като например наличието на валуни и др несвързани пластове, прокарване на анкерни системи от всякакъв тип, дължина и диаметър: тръбни, въжени, самосондиращи се. В отделни частни случай, използваме инжекционната технология Jet Grouting за изграждане на укрепителни съоръжения, особено в случаите, когато е необходимо изграждането им да бъде под морско/водно ниво.

Фундиране за промишлено и гражданско строителство, укрепване на аварирали сгради и съоръжения:
При този тип дейности най – често използваните технологии, които предлагаме са изливни пилоти с или без технологично обсаждане, CFA пилоти, Jet Grouting и инжекционни микропилоти.

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

stability_foundation_title_pic