Водни Кладенци

Сондажи за вода и изграждане на кладенци

Водни Кладенци

ВОДА. Един от най – важните елементи на Земята, без който живота ни във вида, в който го познаваме, би бил невъзможен. В съвремената практика съществуват два подхода за водоснабдяване с или без питейни качества. Първият от тях, който и е най – разпостранен е усвояването на повърхностните природни водни ресурси, които ни заобикалят, а вторият е свързан с извличането на подземните такива. В световната практика, съоръженията, които се използват за усвояване на подземни води се наричат водни кладенци. Съществуват различни видове водни кладенци, като една голяма част от тях са обект на нашата основна дейност, а именно изграждането на тръбни сондажни кладенци. Последните, включени в нашето портфолио, могат да бъдат в изключително широк спектър от диаметри, дълбочини и производителност, като стартират от малък диаметър и дълбочина, за нуждите на частни домове и малък бизнес, до изграждането на групови системи от сондажни кладенци за водоснабдяване на градове, села, различни типове комплекси, както и едър бизнес, които се нуждае от огромни количества прясна вода.

Тръбни сондажни кладенци:
Изграждане на тръбни сондажни кладенци с различни дълбочини и диаметри.

Сондажи за термоминерални води:
Прокарваме сондажи за пресни и термоминерални води с дълбочини и диаметри спрямо изискванията на клиента, съобразявайки се с техническите параметри на всеки индивидуален проект.

Водопонизителни системи:
Изграждаме и оборудваме водопонизителни системи.

Оборудване и ремонт на експлоатационни сондажни кладенци:
Предлагаме пълно оборудване и обслужване на водовземни съоръжения за пресни и термоминерални подземни води.

Геосервизинженеринг АД извършва и много видове нестандартни изработки, чиито параметри се дефинират от нашите клиенти. В тези случаи, винаги стигаме до продуктивно решение, след дискусия. Ако не виждате това, от което имате нужда, моля свържете се с нас ТУК.

 

водни кладенци