Укрепване на свлачище

Геотехническо укрепване на свлачище в трудни за сондиране геоложки формации, Асеновград, България

Хоризонтален JET GROUTING

Хоризонтално геотехническо заздравяване по система Jet Grouting при вход и изход на Метростанция №9, гр. София.

укрепване на основите на сграда – jet grouting

ХРАМ св.св. Кирил и Методий, гр. Бургас

Изграждане на инжекционна завеса

Язовирна стена Пловдивци

Водни Кладенци

Демонстрация на технология за прокарване